امداد شفای شیراز

آدرس: بلوار مطهری جنوبی-ابتدای گل چین غربی -آمبولانس امداد شفای شیراز

توضیحات

 

آمبولانس خصوصی امداد شفا شیراز

درصد تخفیف

30 درصد تخفیف درون شهری و 25 درصد تخفیف برون شهری برای کاربران درمان پلاس


کاربر گرامی قبل از مراجعه به درصد تخفیف دقت کنید

ویدئو

بلوار مطهری جنوبی-ابتدای گل چین غربی -امبولانس امداد شفای شیراز